Màu sắc

HILUX

Uy thế tạo bản lĩnh

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ 

• Kiểu dáng : Bán tải 
• Nhiên liệu : Dầu 
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu 
• Thông tin khác: 
+ Hộp Số 6 cấp/6AT