Màu sắc

HIACE ĐỘNG CƠ DẦU

Tiềm năng sinh lợi 

Vượt mọi thước đo

999.000.000 VND

• Số chỗ ngồi : 15 chỗ 

• Kiểu dáng : Thương mại 
• Nhiên liệu : Dầu 
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu 
• Thông tin khác: 
+ Số sàn 5 cấp